محصولات طبیعی

روغن کرمانشاهی گوسفندی نیک منش

روغن کرمانشاهی گوسفندی نیک منش از چربی موجود در شیر خالص گوسفند تهیه می‌گردد. شرکت نیک منش با انتخاب شیر دام‌هایی که تغذیه سالم و طبیعی داشته‌اند، محصولی با کیفیت و ایده‌آل را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند. روغن گوسفندی نیک منش فاقد هرگون…